Waterader

Waterader ontstoren is ons vak.


Aardstraling algemeen:
Door het proces wat zich in het binnenste van de aarde afspeelt hebben we een magnetisch veld op aarde. We nemen dat aan het aardoppervlakte waar in de vorm van hele smalle energielijnen die hoofdzakelijk frequenties bevatten onder de 100 herz. De energie die daar uit komt is uiterst gering.
De energielijnen zijn om en om geladen, negatief en positief en vormen twee netwerken, rasters.
Hartman netwerk: energielijnen met een tussenruimte van 1 a 1,5 meter en diagonaal daarop het Currynetwerk met een grotere tussenruimte van 2 a 2,5 mtr.
Normaal is daar niet veel mis mee. Er zijn lijnen die iets negatiever of iets positiever zijn dan de anderen maar over het algemeen valt het negatieve effect wel mee. Wateraders is niets anders dan een ondergrondse waterbaan die geladen is met negatieve straling.

Onze visie (en ook ervaring) is dat wij altijd moeten meten om te weten of het probleem met straling groot genoeg is om er iets aan te doen. Als we er iets aan moeten doen dan willen we ook graag de juiste apparatuur inzetten om de problemen op te lossen. Door op deze manier te werken hebben we een oplossend resultaat van boven de 90% en dat willen we graag zo houden. Eerst een meting uitvoeren dus.

Aardstralen gevaarlijk?
Waterader, globallijnen, benkerlijnen en kruispunten. Het zijn allemaal aardstralen
Electromagnetische velden zijn minder schadelijk als de aardstraling, wateraders klopt.

Ontstoren, neutraliseren: Meestal hebben we de apparatuur bij ons om direct het probleem op te kunnen lossen althans het waterader probleem. Voor de klant begint het dan pas. Het homeopathisch effect is ook hier zeer bekend. Eerst worden de klachten erger om dan pas naar een oplossing te gaan. Tijdens de afrondende fase worden ook de afleverpapieren in orde gemaakt en ook de regelingen voor betaling afgesproken.